Prezentare proiect

Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 continuă programele de cooperare transfrontalieră implementate în trecut în regiune (Interreg IIIA în Ungaria şi Phare CBC în România) fiind implementat în cadrul unei structuri instituţionale comune, prin utilizarea de fonduri comune, totodată extinzând şi dezvoltând rezultatele şi experienţele acumulate anterior.

Drumul spre întărirea coeziunii sociale şi economice în zona de frontieră româno-maghiară a fost deschis la data de 21 Decembrie 2007 odată cu aprobarea oficială a programului de către Comisia Europeană. Scopul strategic general al Programului de Cooperare este apropierea persoanelor, comunităţilor şi agenţilor economici din zona de frontieră pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei de cooperare, bazându-se pe avantajele cheie specifice regiunii de graniţă.

Zona de frontieră eligibilă cuprinde partea de sud-est şi est a Ungariei şi părţile de nord-vest şi vest ale României. Este compusă din câte patru judeţe învecinate din Ungaria, respectiv din România. Din punct de vedere geografic, zona aparţine Munţilor Carpaţi şi Depresiunii Carpatice; întreaga zonă ungară este parte a Marii Câmpii din Ungaria, în vreme ce zona română include toate formele de relief: Câmpia de Vest, Dealurile Vestice şi o mică parte a Munţilor Apuseni.

Axe de prioritati

Programul oferă potenţialilor beneficiari o gamă variată de oportuntăţi prin intermediul celor două priorităţi:

  • Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă, comună a zonei de cooperare
  • Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă

Proiectul INCUBATOR DE AFACERI PENTRU DEZVOLTAREA TURISTICĂ TRANSFRONTALIERĂ  a fost depus in cadrul axei de Prioritatea 2 – Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de graniţă.  Obiectivul general al acestei axe prioritare este de a intensifica competitivitatea economică a regiunii prin dezvoltarea mediului de afaceri şi îmbunătaţirea calităţii resurselor umane.

Partenerii proiectului

  • Comuna Vadu Crișului
  • Primăria Orașului Hajdúszoboszló
  • Asociația Hotelierilor din Hajdúszoboszló.

De ce Vadu Crisului?

Prestatorii de servicii din Hajdúszoboszló oferă și în prezent servicii turistice de calitate dar doresc să se pregătească și mai bine pentru primirea oaspeților din România și, de asemenea, doresc să diversifice oferta de programe  și cu excursii montane.

De ce Hajdúszoboszló?

Cei din Vadu Crisului ar dori să ajungă la posibilitățile de cazare oferite de cei din Hajdúszoboszló, să diversifice oferta de programe  cu cele balneare oferite de Hajdúszoboszló.

Durata proiectului

1. martie 2011. – 30. iunie 2013.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului este de 552.633,86 Euro din care comuna Vadu Crisului va beneficia de 366.236,57 Euro ca si lider de proiect, Primăria  Hajdúszoboszló 146.479,34 Euro iar  Asociația Hotelierilor din Hajdúszoboszló 19.205,84 Euro.

Contribuțiile proprii

Contribuțiile proprii sunt:

  • Comuna Vadu Crisului 2,53%
  • Primăria Hajdúszoboszló 6,30%
  • Asociația Hotelierilor din Hajdúszoboszló 6,60%.